Rituelen

03-01-2013 14:59

  Zonsverduistering

In alle werelddelen zijn er mensen die een zonsverduistering bepaalde krachten toebedelen. In een aantal culturen spelen de oude mythes nog steeds een belangrijke rol bij zulke 'wonderbaarlijke' gebeurtenissen. Deze culturen beleven de zonsverduistering naar hun eigen godsdienstige hartstocht. Sommige culturen gaan de zonsverduistering met beven en angst tegemoet. Andere culturen zien op die momenten niets in de medische wetenschap en geven zich over aan de genezende krachten van het wonderbaarlijke moment, in de hoop van hun kwalen te worden genezen.

In Pakistan voerden de ouders van verlamde kinderen een opmerkelijk ritueel uit rond de zonsverduistering. Vlak voor de zonsverduistering begroeven de ouders hun verlamde kinderen tot aan hun halzen in een modderig rivierbed. De ouders geloofden dat de zonsverduistering hun kinderen zou genezen van hun verlammingen. Twee verlamde meisjes en een jongen werden tot hun hoofden voor 90 minuten begraven in de Indus Rivier in de zuidelijke stad van Huderabad, terwijl een geestelijke leider de koran reciteerde.

Dhr. Arif Shah gelooft heilig in de genezende kracht van de zonsverduistering. Iedere zonsverduistering gaat hij naar Hyderabad om de lijdende mens te helpen genezen. Hierbij leest hij teksten uit de Koran. Volgens Dhr. Arif Shah verleent Allah tijdens een verduistering machten in de verlamde lichaamsdelen van gehandicapte mensen om hen te genezen.

De vierjarige Palwasha is aan de linkerzijde verlamd. Haar vader Nadeem hoopt dat de gezondheid van zijn dochter zal verbeteren door het ritueel. Al zou ze niet helemaal kunnen genezen, dan hoopt hij dat h et haar helpt om haar gezondheid te verbeteren, zodat ze weer gelukkig kunnen zijn.

 

Volle maan

Een verscheidenheid aan ervaringen door de eeuwen heen hebben mensen ertoe gebracht te besluiten dat de maan een geheimzinnige macht heeft. Er bestaat meer bijgeloof over de invloed van de maan dan gelijk wat dan ook, vooral de overtuiging dat de volle maan mensen krankzinnig maakt. 'Lunatic' en 'loony', Engelse woorden voor respectievelijk 'krankzinnig' en 'knettergek' zijn trouwens afgeleid van 'luna', de Latijnse term voor 'maan'.
Is er enige waarheid omtrent het bijgeloof dat krankzinnigheid verband houdt met volle maan, of zijn bijgelovigen zelf krankzinnig?

Vele oude vormen van bijgeloof waarschuwden voor de vernietigende gevaren van maanlicht op de menselijke geest. Aan zwangere vrouwen werd verteld dat als zij bij volle maan buitenkwamen zij een krankzinnig kind op de wereld zouden zetten.

Er zijn passages in de Talmoed, en het Oude en Nieuwe Testament, die waanzin aan de gevolgen van 'slapen in het licht van de maan' toeschrijven. Volgens een oud Iers bijgeloof veroorzaakt slapen 'terwijl de maan op uw gezicht glanst' een vorm van blindheid en dwaasheid, 'moonstruck' genoemd.

De vroege geneeskunde veronderstelde als eerste een fysiologisch verband tussen de maan en krankzinnigheid. Romeinse artsen gingen er van uit dat het maanlicht de samenstelling van de vochtigheid in de lucht beïnvloedde en zo beslag op de hersenen kon leggen.

Paracelsus, een arts uit het begin van de 16de eeuw, zei dat de maan "de kracht heeft om reden uit een mens te scheuren door hem van zijn humeur en geestelijke deugden te beroven". Volgens hem was de invloed van de maan het krachtigst bij volle maan.

Het verband tussen volle maan en waanzin vind zijn oorsprong in een Engelse wet. William Hale, die later opperrechter van het Hooggerechtshof van Engeland werd, schreef in de jaren 1600: "De maan heeft een grote invloed op alle ziekten van de hersenen... vooral zwakzinnigheid; dergelijke personen zijn bij volle en nieuwe maan, vooral tijdens de equinoxen en de zonnewende, in de hoogste graad van krankzinnigheid".

Waanzin, veroorzaakt door de maan, werd als een feit aanvaard toen Dr. Benjamin Rush, één van de ondertekenaars van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, schreef dat wanneer de maan naar volle maan evolueert de aard van de luchtvochtigheid wijzigt en de intensiteit van het maanlicht toeneemt, dit nefast interacteert op mensen met allerlei verschillende soorten ziekten, maar vooral gekken tot meer waanzin drijft.

Een encyclopedie uit 1827 verklaarde dat 'Wanneer de maan bijna vol is, of nieuw, zijn de mensen meer slechtgezind dan bij andere tijden… krankzinnigheid komt in deze tijden tot een paradox'.